Çalışma Ziyaretleri

Çalışma Ziyaretleri -

Çalışma ziyaretleri, ulusal veya uluslararası düzeyde ELSA gruplarının akademik ve kültürel alışverişidir. Çalışma ziyaretleri ikili (sırayla birbirlerini ziyaret eden iki grup), çok taraflı (bir grup ziyaret eden birkaç grup) veya tek taraflı olabilir (bir grup başka bir gruba gelir). 
Bir Çalışma Ziyareti, değişim sağlamak için grup başına en az 5 katılımcıyı içermelidir. 
Eğer çok taraflıysa, toplam katılımcı sayısı en az 5 olmalıdır.
Uluslararası çalışma ziyaretleri karşılıklı anlayışı sağlamak ve kültürel deneyimleri paylaşmayı amaçlamaktadır ve yasal bilgi değişimini sağlayan bir akademik program ile birleştirilmelidir. 
Akademik programa ek olarak, çalışma ziyaretleri kültürel ve sosyal bir programı da içerir.
Çalışma ziyareti öncesi ve sırasında düzenleyici gruplar arasındaki iletişim başarılı bir etkinlik için önemlidir.