Buradasınız : ELSA Nedir?

Tarihçe

Tarihçe - ELSA (the European Law Students' Association) 4 Mayıs 1981'de Polonya, Avusturya, Macaristan ve Batı Almanya'dan gelen dört öğrenci tarafından, Viyana'da kurulmuştur. Derneğin kuruluşunun ardındaki düşünce, uluslararası alanda hukuk öğrencileri arasındaki iletişimi geliştirerek uluslararası işbirliğini sağlamaktır.

ELSA (the European Law Students' Association) 4 Mayıs 1981'de Polonya, Avusturya, Macaristan ve Batı Almanya'dan gelen dört öğrenci tarafından, Viyana'da kurulmuştur. Derneğin kuruluşunun ardındaki düşünce, uluslararası alanda hukuk öğrencileri arasındaki iletişimi geliştirerek uluslararası işbirliğini sağlamaktır.

Kısa bir süre içinde dernek güçlenmiş ve Kuzey Avrupa'ya kadar genişlemiştir. Kuruluşun ardından henüz bir seneden az bir zaman geçmişken "Seminer ve Konferanslar" alanında hızlı bir başlangıç ile Tannenfel'de, Almanya'da ELSA'nın ilk uluslararası semineri düzenlenmiştir. "Bilimsel Aktiviteler" (şimdiki adı ile "Akademik Aktiviteler") ise, hukuki inceleme programları gibi birçok fikir barındırmaktadır.

1991 yılında ELSA, yaklaşık 30 üye ve gözlemci sayısına ulaşmıştır. Konsey toplantıları 15 ülkeden, 100 ile 200 arası katılımcı ile yapılmış; STEP (Stajyer Öğrenci Değişim Programı) stajları sayısı her sene yüz kadar artış göstermiştir. Yıldan yıla devamlı şekilde artan seminer sayısı, en büyük yükselişi 1990 yılında 14 ülkede düzenlenen 27 seminer ile yakalamıştır. Bunun yanında, ILSA ve diğer uluslararası öğrenci organizasyonları ile ilişkiler kurulmaya başlanmıştır.

12 Ekim 1992, Brüksel'de ELSA'nın vizyonu olarak "İnsanlık onuruna ve kültürel çeşitliliğe saygılı, adil bir dünya" görüşü kabul edilmiş ve bundan sonraki tüm ELSA etkinlikleri, bu vizyona bağlı kalınarak düzenlenmiştir.

1995 yılında, STEP stajlarının sayısı 400'e; bir yılda düzenlenen seminer sayısı ise 35'e yükselmiş, konsey toplantılarına olan katılım da aynı şekilde genişlemeye devam etmiştir: Toplantılar, 30'dan fazla ülkeden 250 kadar katılımcı ile gerçekleştirilmiş, bunun yanında ELSA da yeni etkinliklere ev sahipliği yapmaya başlamıştır: Philip C. Jessup başta olmak üzere, Kurgusal Dava Yarışmaları da artık önemli etkinlikler arasında anılır olan ELSA, aynı zamanda hem Birleşmiş Milletler, hem de Avrupa Birliği ile işbirliğini güçlendirmiş; İnsan Hakları Programı ve Uluslararası Odak Programı'nı başlatmıştır.

1997'de sene içerisinde düzenlenen uluslararası etkinlik sayısı 50'ye ulaşmıştır. ELSA ile Birleşmiş Milletler arasındaki, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurulmasına ilişkin bir taahhüdün sonucu olarak 1997 ve 1998'de konuyla ilgili iki adet el kitapçığı yayımlanmıştır.

ELSA, kurulduğu günden bu yana sürekli büyümeye devam ederek, 2002-2003 yılında ELSA "WTO Law" üzerine ilk Kurgusal Dava Yarışmasını düzenlemiştir.

2006 yılına gelindiğinde ise, ELSA, 25 senenin sonunda ellincisi düzenlenen Uluslararası Konsey Toplantısı, diğer yandan da kırkıncı baskısı yapılan Synergy'yi ve 5. ELSA Moot Court Competition'ı geride bırakmıştı. Tüm bunlar , çeyrek asır boyunca Avrupalı birçok hukuk öğrencisi ve genç avukatın hayatında bir etki bırakmış olmak; Avrupa hukuk çevrelerinde oldukça önemli bir rol oynamak demekti.

2008'de, ELSA, Avrupa Konseyi ile İnsan Hakları Ortaklığı anlaşması imzalayarak organizasyon ile bağlarını kuvvetlendirmiştir.

İçinde bulunduğumuz 2014 yılı itibarı ile 33. Yaşını kutlayan ELSA, Avrupa'nın dört bir yanından 42 Ulusal Grup ve 230 Yerel Grup ile gelişmeye devam etmektedir. Bundan sonrası içinse, geleceğin bize ve gelişen ELSA tarihine getireceklerini görmek için sabırsızlanıyoruz.