Vizyon Ve Amaç

Vizyon Ve Amaç -

Vizyon ve Amaç

ELSA'nın (The European Law Students' Association) ulusal düzeyde temsil edildiği 40'tan fazla grubunda benimsediği felsefe;

Vizyon:

İnsanlık onuru ve kültürel farklılıklara saygı duyulan bir dünya.

Amaç:

Hukuk eğitimine katkıda bulunmak, karşılıklı anlayışı teşvik etmek ve hukuk öğrencileri ile genç avukatların sosyal sorumluluklarını geliştirmek.

İzlenen Yol:

Hukuk öğrencilerinin ve genç hukukçuların başka kültürleri ve hukuk sistemlerini bilimsel işbirliği ve sorgusal yaklaşım ile tanımalarını sağlamak; hukuk öğrencilerinin ve genç hukukçuların uluslararası ve mesleki vasıflarını arttırmak; hukuk öğrencilerini ve genç hukukçuları toplum yararına hareket etmeleri için cesaretlendirmek, olarak şekillenmiştir.

Bu doğrultuda ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği demokratik ve bağımsız nitelikte olup, akademik ve sosyal tüm etkinliklerini bu esaslar çerçevesinde yürütür. Dernek hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz. Derneğin amacı, genç hukukçuların Türk Hukuk Sistemi ve başta Kıt'a Avrupası ve Anglo-Sakson Hukuk Sistemleri olmak üzere, farklı hukuk sistemleri hakkında bilgilerini genişletmelerine ve kişisel gelişimlerine yardımcı olmak, hukuk bilimi ve mesleki çalışma alanlarında işbirliği yoluyla genç hukukçular arasında karşılıklı anlayış, bilgi alışverişi ve kişisel temasların gelişmesini sağlamak ve desteklemektir. Bu doğrultuda Dernek, çağın gerektirdiği mesleki niteliklere sahip, güncel gelişme ve yenilikleri kavramış, yetenekli hukukçuların yetişmesine katkıda bulunmayı temel hedef olarak saptamıştır.